Bloem en Lemstra Architecten

Naar het overzicht

{module:"Twitter",username:""}
Bloem en Lemstra Architecten is een autoriteit op het gebied van exclusieve en unieke woonoplossingen uitgestrekt over diverse schaalniveaus. Architectuur en Wonen vormen het zwaartepunt binnen het scala van gerealiseerde werken en zijn onlosmakelijk verbonden met het succes en de groei van het bureau.

Al sinds de oprichting van het bureau ervaren de architecten van Bloem en Lemstra Architecten het als een voorrecht om voor iedere opdrachtgever opnieuw een ideale woonomgeving te scheppen waar dagelijks vol genoegen in geleefd kan worden. De fascinatie om deze belangrijke rol te vervullen en keer op keer een ultieme en niet-seriematige leefomgeving te cre