Bongers Architecten BV

Naar het overzicht

{module:"Twitter",username:""}
Bongers architecten bv is een veelzijdig architectenbureau. Er bestaat binnen het bureau een ruime ervaring in zowel woning- als utiliteitsbouw. Alle fasen van het ontwerpproces, van schetsontwerp tot en met het voeren van directie op de bouwplaats, worden door het bureau beheerst. Daarnaast worden ook stedenbouwkundige plannen binnen het bureau gemaakt. Door nauw overleg tussen de diverse disciplines ontstaat een goede afstemming tussen de stedenbouwkundige uitgangspunten en het ontwerp. Ook het interieurontwerp kan desgewenst binnen het bureau worden gemaakt, en worden afgestemd op het ontwerp van het gebouw. Het toenemende besef dat er anders moet omgegaan worden met ons leefmilieu maakt van het duurzaam bouwen een actueel onderwerp in de bouwsector. Duurzaam bouwen heeft tot doel het beperken van gezondheids- en milieuschade in alle fasen van een bouwwerk, vanaf winning van de grondstof, via het ontwerp, de bouw en het gebruik, tot en met de sloop van het bouwwerk. Dit is niet zonder gevolgen voor de architectuur. Over de gehele levensduur van het gebouw worden immers bijkomende randvoorwaarden van sociaal-culturele, economische en ecologische aard beschouwd.
  

Bedrijfsgegevens
Aantal werknemers: 4
Werkgebieden: woningbouw, renovatie, utiliteitsbouw, cpo,
                         po, gezondheidszorg, verbouwingen, uitbouw, aanbouw

Contactgegevens
Bongers Architecten BV

Dorpsstraat 48
2969 AD Oud-Alblas
01 84 69 21 71

www.bongersarchitecten.nl
info@bongersarchitecten.nl