Gerard Rijnsdorp Architect

Naar het overzicht

{module:"Twitter",username:""}
Door klein te blijven ben ik in staat op een bijna ambachtelijke manier te werken. Persoonlijk contact is even van zelf sprekend als liefde voor het vak. Met een hoeveelheid aandacht voor detail, materialen en ruimtelijke uitwerking zoals die bij grote bureau