MARC architects

Naar het overzicht

{module:"Twitter",username:""}

Een ontwerp van MARC architects kan een gebouw behelzen, maar ook een meubelstuk of een deel van de stad. Ons ontwerpgebied is schaalloos. Onze ontwerpen zijn maatwerk. Onze benadering is open, persoonlijk en professioneel. De belangen en uitgangspunten van de klant staan altijd centraal. Voor ons werk met particulieren en professionele opdrachtgevers ontwikkelde wij een plan van aanpak. Het gaat hierbij om drie belangrijke uitgangspunten. Als eerste stellen wij ons ten doel de vraagstelling van de klant helder te specificeren en hierop een doeltreffend en specifiek antwoord te geven. In beeld en betekenis, ruimtelijk en gematerialiseerd. Wij ontwikkelen meerdere ontwerpmodellen en varianten om uiteindelijk tot de beste oplossing te komen. We maken de oplossingsmogelijkheden ruimtelijk inzichtelijk en overzichtelijk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de klant. Ten tweede gaat het daarbij om de diversiteit en creativiteit in ontwerp, de details en materialen. Tenslotte wordt door ons altijd gestreefd naar de synergie tussen esthetiek en techniek waarbij maakbaarheid en financi